Guide of Our 28 facilities

National Taisetsu Youth Friendship Center

Shirogane-onsen, Biei-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido
017-0235
TEL +81-166-94-3121   FAX +81-166-94-3223
E-mail taisetsu-suishinshitsu@niye.go.jp

National Hidaka Youth Outdoor Learning Center

Aza Tomioka, Hidaka-cho, Saru-gun, Hokkaido 055-2315
TEL. +81-1457-6-2311   FAX +81-1457-6-3934
E-Mail hidaka-hp@niye.go.jp

National Iwatesan Youth Friendship Center

292, Ushiro, Takizawa-city, Iwate 020-0601
TEL. +81-19-688-4221    FAX +81- 19-688-5047
E-Mail iwate-suishin@niye.go.jp

National Hanayama Youth Outdoor Learning Cente

はなやま施設画像
61-1, Numayama, Aza Honsawa, Hanayama, Kurihara-city,
Miyagi 987-2593
TEL. +81-228-56-2311   FAX +81-228-56-2469
E-Mail hanayama@niye.go.jp

National Bandai Youth Friendship Center

磐梯施設画像
7136-1, Aza Gorinpara, Inawashiro-machi, Yama-gun,
Fukushima 969-3103
TEL. +81-242-62-2530   FAX +81-242-62-2532
E-Mail bandai@niye.go.jp

National Nasukashi Youth Outdoor Learning Center

那須甲子施設画像
6-1, Aza Murabi, Oaza Mabune, Nishigo-mura, Nishishirakawa-gun, Fukushima 961-8071
TEL. +81- 248-36-2331  FAX +81-248-36-2150
E-Mail nasukashi-teisyutsu@niye.go.jp

National Olympics Memorial Youth Center

青少年総合センター施設画像
3-1. Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0052
TEL. +81-3-3469-2525    FAX +81-3-3469-2277

National Akagi Youth Friendship Center

赤城施設画像
27, Akagisan, Fuzimi-mach, Maebashi-city, Gunma 371-0101
TEL +81-27-289-7224   FAX +81-27-289-7226
E-Mail akagi-suishinn@niye.go.jp

National ShinshuTakatoYouth Outdoor Learning Center

信州高遠施設画像
6877-11, Fujisawa, Takato-machi, Ina-city, Nagano 396-0301
TEL +81-265-96-2525     FAX +81-265-96-2151
E-Mail takato@niye.go.jp

National Myoko Youth Outdoor Learning Center

妙高施設画像
6323-2, Oaza Sekiyama, Myoko-city, Niigata 949-2235
TEL +81-255-82-4321      FAX +81-255-82-4325
E-Mail myoko@niye.go.jp

National Tateyama Youth Outdoor Learning Center

立山施設画像
1, Maetani, Ashikuraji, Tateyama-machi, Nakaniikawa-gun,
Toyama 930-1407
TEL +81-76-481-1321      FAX +81-76-481-1430
E-Mail tateyama-sui@niye.go.jp

National Noto Youth Friendship Center

能登施設画像
14-5-6, Shibagaki-machi, Hakui-city, Ishikawa 925-8530
TEL +81-767-22-3121  FAX +81-767-22-3125
E-Mail noto@niye.go.jp

National Wakasawan Youth Outdoor Learning Center

若狭湾施設画像
Ohama, Tagarasu-ku, Obama-city, Fukui 917-0198
TEL +81-770-54-3100  FAX +81-770-54-3023
E-Mail wakasawan@niye.go.jp

National Chuo Youth Friendship Center

中央施設画像
2092-5, Nakabata, Gotemba-city, Shizuoka 412-0006
TEL +81-550-89-2020  FAX +81-550-89-2025
E-Mail fujinosato@niye.go.jp

National Norikura Youth Friendship Center

乗鞍施設画像
913-13, Iwai-machi, Takayama-city, Gifu 506-0815
TEL +81-577-31-1013     FAX +81-577-31-1025
E-Mail norikura@niye.go.jp

National Soni Youth Outdoor Learning Center

曽爾施設画像
1170, Taroji, Soni-mura, Uda-gun, Nara 633-1202
TEL +81-745-96-2121    FAX +81-745-96-2126
E-Mail soni@niye.go.jp

National Awaji Youth Friendship Center

淡路施設画像
Shirogane-onsen, Biei-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido
017-0235
TEL +81-166-94-3121   FAX +81-166-94-3223
E-mail taisetsu-suishinshitsu@niye.go.jp

National Kibi Youth Outdoor Learning Center

吉備施設画像
4393-82, Yoshikawa, Kibichuo-cho, Kaga-gun, Okayama
716-1241
TEL +81-866-56-7231      FAX +81-866-56-7235
E-Mail kibi@niye.go.jp

National Sanbe Youth Friendship Center

三瓶施設画像
1638-12, Yamaguchi, Yamaguchi-cho, Ohda-city, Shimane
694-0002
TEL +81-854-86-0319       FAX +81-854-86-0458
E-Mail sanbe-suishin@niye.go.jp

National Etajima Youth Friendship Center

江田島施設画像
1-1-1, Tsukumo, Etajima-cho, Etajima-city, Hiroshima
737-2126
TEL +81-823-42-0660      FAX +81-823-42-0664
E-Mail etajima-info@niye.go.jp

National Yamaguchi Tokuji Youth Outdoor Learning
Center

山口徳地施設画像
668, Tokujifunaji, Yamaguchi-city, Yamaguchi 747-0342
TEL +81-835-56-0113      FAX +81-835-56-0130
E-Mail tokuji@niye.go.jp

National Ozu Youth Friendship Center

大洲施設画像
1086, Kitatada, Ozu-city, Ehime 795-0001
TEL +81-893-24-5175       FAX +81-893-24-2909
E-Mail ozuzippy@niye.go.jp

National Muroto Youth Outdoor Learning Center

室戸施設画像
1721, Motootsu, Muroto-city, Kochi 781-7108
TEL +81-887-23-2313      FAX +81- 887-23-2484
E-Mail muroto@niye.go.jp

National Yasukogen Youth Outdoor Learning Center

夜須高原施設画像
1103, Sangayama, Chikuzen-machi, Askura-gun, Fukuoka
838-0202
TEL +81-946-42-5811      FAX +81-946-42-5880
E-Mail yasu-jigyou@niye.go.jp

National Isahaya Youth Outdoor Learning Center

諫早施設画像
1109-1, Shirakimine-machi, Isahaya-city, Nagasaki 859-0307
TEL +81-957-25-9111     FAX +81- 957-25-9115
E-Mail isahaya-sui@niye.go.jp

National Aso Youth Friendship Center

阿蘇施設画像
6029-1, Miyaji, Ichinomiya-machi, Aso-city, Kumamoto
869-2692
TEL +81-967-22-0811       FAX +81-967-22-0814
E-Mail aso-su@niye.go.jp

National Osumi Youth Outdoor Learning Center

大隅施設画像
Akakuzure, Hanazato-cho, Kanoya-city, Kagoshima 891-2396
TEL +81-994-46-2222      FAX +81-994-46-2540
E-Mail osumi@niye.go.jp

National Okinawa Youth Friendship Center

沖縄施設画像
2760, Aza Tokashiki, Tokashiki-son, Shimajiri-gun, Okinawa
901-3595
TEL +81-98-987-2306      FAX +81-98-987-2318
E-Mail okinawa@niye.go.jp